تبلیغات
جان سینا عشق و زندگی - نتایج راء پنجم آپریل 2010

جان سینا عشق و زندگی

سه شنبه 17 فروردین 1389

نتایج راء پنجم آپریل 2010

نویسنده: مهدی حاصلی   طبقه بندی: نتایج راء، 

هشتصد و هشتادمین هفته برگزاری مسابقات راء با برگزاری شش مسابقه به انجام رسید كه در این هفته شاهد حضور هر دو قهرمان جهان دبلیو دبلیو ای یعنی جان سینا و جك سوئگر در رینگ بودیم. همچنین قهرمانان یونیفاید تگ تیم ، بیگ شو و میز هم در این هفته دو مسابقه ی بسیار مهم را پشت سر گذاشتند.

 • خلاصه نتایج:
 1. شیمس توانست با اجرای سلتیك كروسیفیكس پاوربمب حریف خود كوفی كینگستن را شكست دهد.
 2. بتل رویال دیواس: ایو توانست با شكست جیلیان ، آلیژا فاكس ، كلی كلی ، گیل كیم ، كتی لی ، بلا تواینسز و روزا مندز برنده ی بازی و حریف هفته ی بعد مریس بر سر عنوان دیواس باشد.
 3. قهرمانان یونیفاید تگ تیم میز و بیگ شو توانستند قهرمان دبلیو دبلیو ای جان سینا و باتیستا را با قانون كانت اوت پس از خروج حریفان خود از رینگ شكست دهند.
 4. تد دیبیاسی توانست كریستین را پس از اجرای دریم استریت شكست دهد.
 5. رندی ارتن توانست قهرمان سنگین وزن جك سوئگر را پس از اجرای آر كی او شكست دهد.
 6. قهرمانان یونیفاید تگ تیم میز و بیگ شو توانستند حریفان خود جان سینا و دیوید اتانگا را پس از اجرای ناك اوت پانچ از سوی بیگ شو بر روی جان سینا شكست دهند.

1. آغاز شو با ورود قهرمان سنگین وزن جك سوئگر

سه شب بعد از كسب عنوان قهرمانی سنگین وزن جك سوئگر با ورود به رینگ راء صحبت های خود با طرفداران دبلیو دبلیو ای را آغاز كرد و به دنبال آن به شكست كریس جریكو در برابر وی ، شانس قهرمانی دبلیو دبلیو ای برای وی و نبود حریفی مناسب برای خود اشاره كرد. جان سینا با ورود به رینگ صحبت های خود را آغاز كرد و او نیز صحبت های خود را با تبریك به سوئگر ، اشاره به قهرمانی وی سر انجام چلنج وی در شب برگزاری راء آغاز كرد. پس از اتمام صحبت های جان سینا رندی اورتن با ورود به رینگ چلنج خود در برابر سوئگر را اعلام كرد و باخت هفته ی پیش را به وی یاد آور شد. با ورود بیگ شو و میز این دو نیز حضور خود در راء در این جمع را نیز اعلام داشتند و به دنبال آن گست هاست این هفته ی راء یعنی دیوید اتانگا با ورود به صحنه به صحبت ها خاتمه داد و برای راء این هفته دو مسابقه در نظر گرفت. رندی اورتن در برابر جك سوئگر ، جان سینا و باتیستا در برابر میز و بیگ شو. بایستی دید آیا رندی اورتن میتوانید در مسابقه ای كه بر سر قهرمانی سنگین وزن هم نیز جك سوئگر را شكست دهد یا خیر. آیا جان سینا و باتیستا میتوانند در عین دشمنی قهرمانی یونیفاید تگ تیم را از آن خود كنند یا خیر. در پایان نیز این رندی اورتن بود كه به قهرمان جدید سنگین وزن جك سوئگر آر كی او زد.

2. شكست كوفی كینگستن در برابر شیمس

یك هفته پس از حمله به تریپل اچ در حین صحبت با شان مایكلز ، شیمس سوپراستاری كه اولین رسلمنیای خود را با شكست پشت سر گذاشت به مصاف یكی از شركت كنندگان مانی این د بنك یعنی كوفی كینگستن رفت و در یك مسابقه ی یك طرفه این شیمس بود كه به دنبال سلتیك كروسیفیكس پاوربمب حیف خود را شكست داد. پس از اتمام مسابقه شیمس با میله ای كه هفته ی گذشته نیز به وسیله ی آن به تریپل اچ حمله كرده بود به كوفی كینگستن حمله ور شد و به پشت سر او ضرباتی را وارد كرد. پس از اتمام این كار شیمس با برداشتن میكروفون اعلام كرد تریپل اچ كسی بود كه شانس دفاع از قهرمانی دبلیو دبلیو ای در رسلمنیا را از او گرفت و این دلیل كار او در هفته ی گذشته بود. سپس او با اشاره به بازنشستگی شان مایكلز ، ارزش بالای خود و مسابقات خسته كننده ی تریپل اچ او را به رینگ فراخواند و تریپل اچ با ورود به رینگ او پتك همیشگی خود را به رینگ آورد و ضربات خود را به شیمس وارد نمود و این شیمس بود كه صحنه را ترك كرد. بایستی دید هفته ی بعد چه اتفاقاتی بین این دو سوپراستار خواهد افتاد و سرانجام درگیری های این دو چه خواهد بود.

3. بد ایو تورس در بتل رویال دیواس

در ردكارپت درس تو ایمپرس دیواس بتل رویالی كه توسط دیوید اتانگا ترتیب داده شده بود نه دیوا به رینگ آومدند. برنده ی این بازی با قهرمان دیواس مریس در راء هفته ی آینده مسابقه خواهد داشت. در این مسابقه این ایو تورس بود كه توانست با بیرون كردن جیلیان و الیژا فاكس برنده ی این بتل رویال لقب گیرد و در هفته ی آینده یك مسابقه بر سر عنوان قهرمانی دیواس با مریس داشته باشد. بایستی دید در راء هفته ی آینده ایو میتواند برای اولین بار صاحب عنوان قهرمانی در دبلیو دبلیو ای شود یا خیر.

4. شكست جان سینا و باتیستا در برابر میز و بیگ شو

هشت شب پس از برگزاری رسلمنیا و قهرمانی جان سینا ، به سفارش دیوید اتانگا او و باتیستا در برابر قهرمانان یونیفاید تگ تیم میز و بیگ شو قرار گرفتند تا شاید شانس برد این بازی و قهرمانی یونیفاید تگ تیم را داشته باشند اما این مسابقه ی متعادل در نهایت به درگیری جان سینا و باتیستا در بیرون رینگ و برد شومیز به وسیله ی كانت اوت خاتمه یافت. سپس دیوید اتانگا با ورود به استیج برای مین ایونت راء دستور برگزاری مسابقه ی بین شومیز و قهرمان دبلیو دبلیو ای جان سینا و خود را صادر كرد. بدین ترتیب در آخر شب شاهد برگزاری مسابقه ی ما بین شومیز و سینا و اتانگا خواهیم بود.

5. برد تد دیبیاسی در برابر كریستین

تد دیبیاسی در راء این هفته با كمربند افسانه ای میلیون دلار در رینگ حاضر شد و صحبت های وی حاكی از زنده نگه داشتن یاد پدر خود بود. پس از اتمام صحبت های خود ، او خود را پسری خوش شانس لقب داد. سپس ریمچ هفته ی گذشته كه طی آن كریستین توانسته بود تد دیبیاسی را در حضور پدر خود شكست دهد به انجام رسید اما این بار این تد دیبیاسی بود كه توانست با اجرای دریم استریت حریف خود كریستین را شكست دهد.

6. شكست قهرمان سنگین وزن در برابر رندی اورتن

سپس زمان برگزای اولین مسابقه ی جك سوئگر پس از قهرمانی سنگین وزن وی فرا رسید. او میبایست در برابر رندی اورتن كسی كه هفته ی قبل وی را پین فال كرده بود قرار میگرفت. اما در پایان باز هم این رندی اورتن بود كه توانست با اجرای آر كی او قهرمان جدید سنگین وزن جهان را شكست دهد. بدین سوئگر قهرمان جدید سنگین وزن جهان برای دومین بار پی پر پی با دریافت آر كی او از رندی اورتن در برابر او پین فال شد. در طی این یك هفته سوئگر سه آر كی او از رندی اورتن دریافت كرده است.

7. برد شومیز در برابر قهرمان دبلیو دبلیو ای جان سینا و دیوید اتانگا

به مین ایونت این هفته رسیدیم جایی كه بیگ شو و میز بایستی برای دومین بار در یك شب از قهرمانی یونیفاید تگ تیم خود دفاع كنند. پس از اتمام مسابقه ی جان سینا ، باتیستا در برابر شومیز با قانون كانت اوت این بار دیوید اتانگا كسی بود كه جای باتیستا را در مین ایونت گرفت و شانس خود را برای كسب عنوان قهرمانی یونیفاید تگ تیم امتحان نمود. این مسابقه تا جایی پیش رفت كه جان سینا احتیاج به تگ شدن با دیوید اتانگا داشت اما در عین ناباوری این دیوید اتانگا بود كه از این امر خودداری كرد و رینگ را ترك كرد. سپس بیگ شو كه جان سینا را تنها میدید با زدن ناك اوت پانچ به سر جان سینا توانست او را پین فال كند و بار دیگر قهرمانی یونیفاید تگ تیم را برای خود و تیم خود حفظ نماید. پس از اتمام مسابقه این باتیستا بود كه با ورود به رینگ و اجرای یك باتیستا بمب بر روی جان سینا به او و همگان اعلام كرد كه ریمچ او و جان سینا در اكسریم رولز برگزار خواهد شد و این بازی یك لست من استندینگ مچ خواهد بود! جان سینا سال پیش در بكلاش و در همین مسابقه عنوان سنگین وزن خود را اج واگذار كرده بود ، بایستی دید كه آیا امسال نیز جان سینا در این مسابقه بازنده خواهد بود یا اینكه باتیستا برای بار دوم از جان سینا شكست خواهد خورد.

نظرات() 
https://executiveholidays.com.mt/vision-class/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 03:56 ق.ظ
財布(N級品)販売
http://old-2014.rsu.edu.ru/staff
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 03:55 ق.ظ
ブランドスーパーコピー通販スーパーコピーブランド専門店!
http://pylerome.com/terms
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 03:54 ق.ظ
ブライトリングスーパーコピー専門店|ブランド時計コピーの通販!
http://vistaprops.com/land-espace-listings
جمعه 30 فروردین 1398 05:03 ق.ظ
スーパーコピーブランド絶人気のブランドバッグコピー、財布スーパーコピー、コピーブランド、 ブランド激安が多彩に揃う!
http://www.ostroga.opole.pl/node/2105
جمعه 30 فروردین 1398 05:02 ق.ظ
ブランドコピー財布専門店スーパーコピー財布
http://www.datamars.com.ar/quienes-somos/
شنبه 17 فروردین 1398 04:24 ب.ظ
ブランドバッグ?ブランド財布N級品販売通販。ルイヴィトンスーパーコピー、シャネルスーパーコピー
sablequilt2917.snack.ws
سه شنبه 2 خرداد 1396 06:32 ق.ظ
This is really attention-grabbing, You're an excessively skilled blogger.
I've joined your feed and stay up for in the hunt for extra of your magnificent post.

Also, I have shared your site in my social networks
the dead man
چهارشنبه 18 فروردین 1389 03:38 ب.ظ
دمت گرم.

چشم حسودا كور!
پریسا افشار
سه شنبه 17 فروردین 1389 10:46 ب.ظ
سلام.شما هم لینک شدید فقط بی زحمت به اخر ادرس وبلاگ ما یه 2 اضافه کنید.مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :